پرش به محتوا

TARGT First

این تست یکی از کاربردی ترین و مقرون به صرفه ترین پنل های  ژنی برای سرطان های جامد است که 72 ژن را بررسی میکند. این تست شناخته‌شده‌ترین نشانگرهای زیستی ژنومی که دارای گزینه‌های درمانی تایید شده توسط NCCN و FDA برای درمان است را پوشش میدهد.

TARGT First Combo

نسخه پیشرفته تر TARGT First است می تواند یک رویکرد ترکیبی NGS با استفاده از بیوپسی جامد و مایع (نمونه خون ctDNA) برای به دست آوردن اطلاعات در هر دو منبع نمونه را ارائه دهد، در نتیجه محدودیت های یکدیگر را کاهش میدهند و گزارش کامل تری در اختیار پزشک قرار خواهد گرفت.

TARGT Indiegene

یکی از بزرگترین پانل های ژن سرطان در جهان است که پروفایل جامع کل اگزوم (whole-exome) را مورد بررسی قرار میدهد که شامل 1064 ژن برای SNVs/Indels، 570 ژن برای تغییرات شماره کپی ( Copy Number) ، 299 ژن مرتبط با همجوشی ژن است همچنین همراه با بایومارکرهای ایمونوتراپی TMB، MSI توسط NGS، و PD-L1 توسط IHC.

Germline Plus

در این تست استعداد ابتلا به سرطان های ارثی برای بیمار و خانواده بیمار مورد بررسی قرار میگیرد که شامل بررسی 163 ژن و ژن های مسیر HRD  (36 ژن از جمله BRCA1 و BRCA2) و همچنین پاسخ به PARP inhibitor است.

TARGT Absolute Plus

این تست یکی از کامل ترین و جامع ترین تستهای موجود است که پروفایل جامع کل اگزوم (whole-exome) و transcriptome برای شناسایی تغییرات DNA و RNA در بلوک FFPE و نمونه خون(gDNA) را مورد بررسی قرار میدهد.

TARGT Absolute Pro

این تست کامل ترین و جامع ترین تست موجود است که پروفایل جامع کل اگزوم (whole-exome) و transcriptome برای شناسایی تغییرات DNA و RNA در بلوک FFPE و نمونه خون(gDNA)  و نمونه خون(ctDNA) را مورد بررسی قرار میدهد. در این تست با توجه به بررسی در همه ابعاد کلیه جهش ها شناسایی شده و در نتیجه محدودیت های یکدیگر را کاهش میدهند و گزارش کامل تری در اختیار پزشک قرار خواهد گرفت.