پرش به محتوا
گروه علمی آزمایشگاه دنا

دکتر مسعود گرشاسبی

موسس و مسئول فنی بخش ژنتیک آزمایشگاه دنا

دکتر سید نوید المدنی

مشاور ژنتیک پزشکی

دکتر محمدرضا آراسته

مسئول فنی آزمایشگاه دنا

دکتر راضیه خالصی

مسئول فنی آزمایشگاه دنا

دكتر پانته آ روحاني

مسئول فنی آزمایشگاه دنا
محل آزمایشگاه دنا
Badge Text

معرفی آزمایشگاه دنا و گروه علمی آزمایشگاه دنا​

آزمایشگاه دنا دارای بخش‌های ژنتیک، پاتولوژی و بالینی بوده و به مدت 14 سال است که مشغول ارائه خدمات تشخیصی به مردم عزیز میهنمان است.

021-43-936
جوابدهی آنلاین آزمایشگاه دنا

دکتر مسعود گرشاسبی
موسس و مسئول فنی بخش ژنتیک آزمایشگاه دنا

دکتر مسعود گرشاسبی یکی از افراد متخصص گروه علمی آزمایشگاه دنا میباشد که مدرک دکترا و فوق دکترای تخصصی خود را در ژنتیک مولکولی انسانی از موسسه ماکس پلانک آلمان در برلین Max-Planck Institute for Molecular Genetics یا (MPIMG) با کار بر روی ژن های عامل ناتوانی ذهنی Intellectual Disability یا (ID) گرفته اند. ایشان عضو هیات علمی گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس و همچنین همکار پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در بیمارستان مسیح دانشوری می باشند. ایشان بخش ژنتیک پزشکی در آزمایشگاه بیمارستان پارس تهران را تاسیس و مسئولیت آن را از سال 1390 تا 1393 به عهده داشتند.عضو بنیاد ملی نخبگان ایران (INEF) هستند. در سال 1393 ایشان به مدت 3 سال به عنوان عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران (ISMG) انتخاب شده است.

دکتر مسعود گرشاسبی یکی از افراد متخصص گروه علمی آزمایشگاه دنا میباشد که مدرک دکترا و فوق دکترای تخصصی خود را در ژنتیک مولکولی انسانی از موسسه ماکس پلانک آلمان در برلین Max-Planck Institute for Molecular Genetics یا (MPIMG) با کار بر روی ژن های عامل ناتوانی ذهنی Intellectual Disability یا (ID) گرفته اند. ایشان عضو هیات علمی گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس و همچنین همکار پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در بیمارستان مسیح دانشوری می باشند. ایشان بخش ژنتیک پزشکی در آزمایشگاه بیمارستان پارس تهران را تاسیس و مسئولیت آن را از سال 1390 تا 1393 به عهده داشتند.عضو بنیاد ملی نخبگان ایران (INEF) هستند. در سال 1393 ایشان به مدت 3 سال به عنوان عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران (ISMG) انتخاب شده است.
دکتر مسعود گرشاسبی
موسس و مسئول فنی بخش ژنتیک آزمایشگاه دنا

دکتر محمدرضا آراسته
مسئول فنی آزمایشگاه دنا

دکتر محمدرضا آراسته فارغ التحصیل در رشته پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران و دوره عالی در دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد. ایشان طرح تخصصی خود را به عنوان مسئول فنی در بیمارستان امام رضا (ع) ایلام گذرانده اند. و همزمان فعالیت در بخش پاتولوژی بیمارستان امام خمینی ایلام گذرانده اند. و هم اکنون به عنوان مسئول فنی در آزمایشگاه دنا مشغول بکار می باشند.

 

دکتر محمدرضا آراسته فارغ التحصیل در رشته پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران و دوره عالی در دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد. ایشان طرح تخصصی خود را به عنوان مسئول فنی در بیمارستان امام رضا (ع) ایلام گذرانده اند. و همزمان فعالیت در بخش پاتولوژی بیمارستان امام خمینی ایلام گذرانده اند. و هم اکنون به عنوان مسئول فنی در آزمایشگاه دنا مشغول بکار می باشند.
دکتر محمدرضا آراسته
مسئول فنی آزمایشگاه دنا

دکتر راضیه خالصی
مسئول فنی آزمایشگاه دنا

دکتر راضیه خالصی، دوره کارشناسی را در رشته زیست شناسی دانشگاه اراک (1382-1386) گذراندند و رتبه اول پذیرفته شدگان در مقطع کارشناسی رشد زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه امام حسین(ع) بودند. ایشان در سال 1390 به عنوان برگزیده علمی در مقطع دکتری تخصصی (PhD) رشته ژنتیک پزشکی دانشگاه تربیت مدس پذیرفته و در سال 95 از رساله خویش با عنوان “شناسایی ژن عامل بیماری نادر ناشناخته در خانواده های ایرانی به روش توالی یابی کامل آفروم” دفاع کردند. در حال حاضر نیز مسئولیت فنی شیفت صبح بخش ژنتیک آزمایشگاه دنا بر عهده ایشان می باشد.

 

 

دکتر راضیه خالصی، دوره کارشناسی را در رشته زیست شناسی دانشگاه اراک (1382-1386) گذراندند و رتبه اول پذیرفته شدگان در مقطع کارشناسی رشد زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه امام حسین(ع) بودند. ایشان در سال 1390 به عنوان برگزیده علمی در مقطع دکتری تخصصی (PhD) رشته ژنتیک پزشکی دانشگاه تربیت مدس پذیرفته و در سال 95 از رساله خویش با عنوان "شناسایی ژن عامل بیماری نادر ناشناخته در خانواده های ایرانی به روش توالی یابی کامل آفروم" دفاع کردند. در حال حاضر نیز مسئولیت فنی شیفت صبح بخش ژنتیک آزمایشگاه دنا بر عهده ایشان می باشد.
دکتر راضیه خالصی
مسئول فنی آزمایشگاه دنا

دكتر پانته آ روحاني
مسئول فنی آزمایشگاه دنا

دكتر پانته آ روحاني دوره پزشك عمومي خود را در دانشگاه علوم پزشكي ايران به پايان رسانده و دوره تخصص در رشته پاتولوژي كلينيكال و سرجيكال را از دانشگاه علوم پزشكي اروميه فارغ التحصيل شدند. دوره طرح عمومي خود را به مدت ١٧ ماه در شهرستان خدابنده زنجان و دوره طرح تخصصي خود را بمدت ٢٤ ماه در سمت مسئول فني آزمايشگاه بيمارستان نظام مافي شهرستان شوش دانيال گذراندند و در اين مدت ٦ ماه نيز مسئول پايگاه انتقال خون شهرستان نيز بودند. هم اكنون به عنوان مسئول فني بخش كلينيكال آزمايشگاه دنا مشغول به كار هستند.

دكتر پانته آ روحاني دوره پزشك عمومي خود را در دانشگاه علوم پزشكي ايران به پايان رسانده و دوره تخصص در رشته پاتولوژي كلينيكال و سرجيكال را از دانشگاه علوم پزشكي اروميه فارغ التحصيل شدند. دوره طرح عمومي خود را به مدت ١٧ ماه در شهرستان خدابنده زنجان و دوره طرح تخصصي خود را بمدت ٢٤ ماه در سمت مسئول فني آزمايشگاه بيمارستان نظام مافي شهرستان شوش دانيال گذراندند و در اين مدت ٦ ماه نيز مسئول پايگاه انتقال خون شهرستان نيز بودند. هم اكنون به عنوان مسئول فني بخش كلينيكال آزمايشگاه دنا مشغول به كار هستند.
دكتر پانته آ روحاني
مسئول فنی آزمایشگاه دنا

دکتر سید نوید المدنی
مشاور ژنتیک پزشکی

دکتر سید نوید المدنی فارغ التحصیل در رشته پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران و دوره عالی مشاوره ژنتیک بهزیستی می باشد. ایشان نفر اول دوره اول مشاوره ژنتیک در ایران شدند. به ترتیب دوره مشاوره ژنتیک در Europeane Society of Human Genetic School بروسل و دوره های بیماری های نوروماسکولر در انستیتو Myology پاریس را گذراندند. ایشان عضو هیئت علمی و سرپرست ژنتیک بالینی پژوهشگاه رویان هستند. تدوین و تدریس در دوره های متعدد مشاوره ژنتیک کشور، یکصد سخنرانی و مقاله های مختلف از سال 1375 تا کنون از جمله فعالیت های کاری ایشان است که می توان به آن اشاره نمود.

 

دکتر سید نوید المدنی فارغ التحصیل در رشته پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران و دوره عالی مشاوره ژنتیک بهزیستی می باشد. ایشان نفر اول دوره اول مشاوره ژنتیک در ایران شدند. به ترتیب دوره مشاوره ژنتیک در Europeane Society of Human Genetic School بروسل و دوره های بیماری های نوروماسکولر در انستیتو Myology پاریس را گذراندند. ایشان عضو هیئت علمی و سرپرست ژنتیک بالینی پژوهشگاه رویان هستند. تدوین و تدریس در دوره های متعدد مشاوره ژنتیک کشور، یکصد سخنرانی و مقاله های مختلف از سال 1375 تا کنون از جمله فعالیت های کاری ایشان است که می توان به آن اشاره نمود.
دکتر سید نوید المدنی
مشاور ژنتیک پزشکی

گروه علمی آزمایشگاه - گروه علمی آزمایشگاه